Zamknij

Ciśnienie na mleko. Przetwornik ciśnienia w roli głównej

08:04, 18.12.2019 | materiały partnera

Pomiar ciśnienia w przemyśle mleczarskim.

Przetwórstwo mleka to wbrew pozorom złożony i wrażliwy na różne zmienne proces wykorzystujący m.in. pomiar ciśnienia, temperatury, regulację i rejestrację czy pomiar poziomu napełnienia. Od poprawności i jakości jego przebiegu zależeć będzie efekt finalny, którego odbiorcą jesteście Wy, jesteśmy my i miliony innych ludzi. Mimo że sam proces przetwórczy w przemyśle mleczarskim pozostaje osadzony w dość dalekiej abstrakcji dla nas konsumentów, warto poznać bliżej jego części składowe i specyfikę, a także zarys strony technologicznej. W kontekście tego artykułu, proces ten przybliżymy z perspektywy przetworników ciśnienia - dość niepozornych, ale niezwykle ważnych i specjalizowanych urządzeń w przestrzeni szeroko pojętej automatyki.

Podchodząc do tematu z lekkim przymrużeniem oka, wszystko zaczyna się oczywiście od... trawy (lub innego rodzaju paszy), którą musi skonsumować poczciwa przedstawicielka tego czy innego gatunku przeżuwaczy. W następstwie skomplikowanych procesów fizjologicznych i działań mechaniki różnej, pozyskuje się produkt wyjściowy (lub, w niektórych przypadkach - końcowy), czyli surowe mleko. Przetransportowane w odpowiednich i restrykcyjnie egzekwowanych warunkach, tak czasowych jak
i logistycznych trafia ono do właściwego zakładu przetwórczego. Tutaj, surowiec zostaje poddany kolejnym etapom obróbki, których sekwencja różni się mniej lub bardziej w zależności od zaplanowanego produktu końcowego w postaci mleka UHT, jogurtu czy sera.

Standardowo rozróżnia się podstawowe etapy procesowe, tj. wspomniane już przechowywanie, separację, homogenizację i pasteryzację, a także dodatkowe jak np. dojrzewanie czy obróbkę cieplną. Co istotne, zasadniczo każdy z tych etapów wymaga precyzyjnego pomiaru ciśnienia.

Jeszcze na etapie transportu wykorzystywane są cysterny do przewozu cieczy, dedykowane do przewozu żywności i wyposażone w urządzenia w wykonaniu higienicznym, jak np. przetwornik ciśnienia JUMO dTRANS p30 z przyłączem mleczarskim. Dostarczone mleko, przechowywane jest
w specjalnych zbiornikach, gdzie wymagany jest stały pomiar temperatury i ciśnienia oraz nadzór nad ich właściwą regulacją. W tym przypadku doskonałym rozwiązaniem będzie zastosowanie procesowego przetwornika ciśnienia serii JUMO dTRANS p20. Ten kompaktowy przetwornik nie tylko wykonany jest z wysokiej jakości stali szlachetnej, ale dodatkowo wyposażony został w wyświetlacz LCD i ułatwiający obsługę obrotowy przycisk.

Foto: JUMO. Przetwornik ciśnienia dTRANS P20

Kolejnym, bardzo istotnym z punktu widzenia standaryzacji jakości surowca etapem jest tzw. separacja polegająca na wyizolowaniu tłuszczu mlecznego od mleka właściwego. Poprawność przebiegu tego procesu związana jest z utrzymaniem stałego ciśnienia przepływającego mleka. Stałość tą osiągnąć można m.in. dzięki potencjałowi jakim cechuje się nasz elektroniczny przetwornik ciśnienia JUMO DELOS SI. Przetworniki ciśnienia z tej serii, również wyposażone w wyświetlacze LCD pozwalają na bieżącą wizualizację ciśnienia procesowego jak również przełączania zestyków. Całe urządzenie wykonane jest z atestowanych materiałów, a części opcjonalne spełniają normy higieniczne.

Dwa przypadające w dalszej kolejności etapy, to homogenizacja oraz pasteryzacja. Pierwszy z nich polega na rozdrobnieniu dużych cząstek tłuszczu celem zapobiegnięcia zbieraniu się ich na powierzchni. Proces ten często odbywa się w tzw. homogenizatorach ciśnieniowych, w których zwiększone ciśnienie przeciska mleko przez wąskie szczeliny. Również w tym przypadku możemy zaoferować Państwu kompletne rozwiązanie aplikacyjne. Zastosowanie przetworników ciśnienia z serii dTRANS p30 w połączeniu z membranowym separatorem ciśnienia pozwala w prosty sposób osiągnąć optymalne wartości ciśnienia.

Z kolei pasteryzacja to proces obróbki cieplnej, podczas którego mleko podgrzewane jest do zadanej temperatury (zwykle ok. 75oC), a następnie schłodzone do kilku stopni Celsjusza. Ma ona na celu eliminację niepożądanych patogenów i innych mikroorganizmów mogących stanowić zagrożenie dla konsumentów. Mimo, że temperatura i jej kontrola stanowią w tym wypadku kluczową wartość pomiarową, przetwornik ciśnienia np. poznany już JUMO DELOS SI również odgrywa tu równoległą rolę, gwarantując konsekwentną kontrolę nad ciśnieniem w obiegu.

Ostatnim z podstawowych procesów przetwórstwa mleka jest napełnianie. Podobnie jak wcześniejsze etapy, on również podlega podwyższonym standardom higieniczno-sanitarnym. Konieczność zachowania aseptycznych warunków procesu wymusza zastosowanie urządzeń pomiarowych dedykowanych stricte do tego typu aplikacji. Zasada HTST (High Temperature Short Time) towarzysząca warunkom aseptycznym wprowadza ścisłe obostrzenia odnośnie jakości i precyzji w obszarze pracy urządzeń takich jak przetwornik ciśnienia, czujnik temperatury, regulator czy rejestrator danych pomiarowych. Tutaj również wychodzimy na przeciw Państwa potrzebom z pełnym zapleczem produktów spełniających wymogi higieniczne przemysłu spożywczego.

Przedstawiony tu w skrótowym ujęciu proces podstawowej obróbki mleka w zakładzie przetwórczym wyraźnie ukazuje istotną rolę jaką odgrywa w nim przetwornik ciśnienia jako taki. Możemy zagwarantować, że w obszarze pomiaru ciśnienia przetworniki sygnowane logo JUMO to gwarancja precyzyjnych danych pomiarowych i bezpieczeństwa procesu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktową naszej firmy z zakresu pomiarów temperatury, ciśnienia, poziomu cieczy i wartości fizykochemicznych, regulacji oraz rejestracji danych pomiarowych. Co ważne, szereg spośród urządzeń JUMO może być stosowanych w aplikacjach wymagających różnych atestów i dopuszczeń jak np. ATEX czy UL.

 

 

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
© tygodnik.pl | Prawa zastrzeżone